Audiobook

Bóg Ojciec Mówi do Swoich Dzieci – S. Eugenia Ravasio – Całość


1. Kim jest Matka Eugenia.

3. Do czego wzywa Orędzie?

2.Jezus prowadzi do Ojca.

4. Bóg przychodzi dwiema droga.

6. Miłość Boga silniejsza niż miłość matki.

8. Słowo do papieża i duchowieństwa.

ZESZYT 2
1. Jestem oceanem miłością.

3. Obietnica Boga Ojca.

5. Jedyna droga do prawdziwej wolności.

7. Eucharystia drogą do Ojca.
2. Niepodważalność cnót Matki Eugenii.

ZESZYT 1
1. Cel Objawienia Boga Ojca.

3. Miłość silniejsza niż grzech.

5. Znany, czczony, kochany / Obietnica.

7. Pragnienie Boga Ojca.

9. Sądzeni miłością Ojca.

2. Szansa dla błądzących.

4. Ojciec pragnie nawrócenia wszystkich.

6. Podniesieni do godności dzieci Bożych.

8. Modlitwa do Boga Ojca.